Ceník jednorázového ošetření galvanickou žehličkou

Obličej
Obličej, krk
Obličej, krk a dekolt
30 min 500 Kč
45 min 590 Kč
60 min 750 Kč

Ceník startovacích balíčků galvanické žehličky:

Startovací-obli­čej 5x
Startovací-obli­čej, krk 5x
Startovací-obli­čej, krk, dekolt 5x
2000 Kč (Ušetříte 500 Kč)
2360 Kč (Ušetříte 590 Kč)
3000 Kč (Ušetříte 750 Kč)

Pozn.: Startovací balíč­ky mají plat­nost 30 dnů od data zakoupení. 

Ceník udržovacích balíčků galvanické žehličky

Udržovací-obli­čej 8x
Udržovací– obli­čej, krk 8x
Udržovací-obli­čej, krk, dekolt 8x
3280 Kč (Ušetříte 720 Kč)
3800 Kč (Ušetříte 920 Kč)
4900 Kč (Ušetříte 1100 Kč)

Pozn.: Udržovací balíč­ky mají plat­nost 6 měsí­ců od data zakou­pení a jsou urče­ny pro kli­enty, kte­ří absol­vo­vali star­to­vací balíček.

Ošetření gal­va­nic­kou žeh­li­čou obsahuje:
–odlí­čení, enzy­ma­tický pee­ling, ošet­ření gal­va­nic­kou žeh­lič­kou NU SKIN za pomo­cí dvou spe­ci­ál­ních gelů, závěrěč­ný krém,
pou­ži­tí Line Corrector na jed­nu ošet­řo­va­nou část (např. ošet­ře­ní obli­če­je-Line Corrector pou­ži­je­me na hlu­bo­ké vrás­ky kolem očí)
‑dal­ší čás­ti od 50,- po 100,- dle rozsahu

Pozn. Při ošet­ření obli­čeje, krku a dekol­tu je apli­ko­vána i vita­li­zu­jící maska.