Velice si vážím, kaž­dé klad­né recen­ze, kte­rá se ke mě donese. 

Skvělý pocit mám, když se ke mě vra­cí­te s důvě­rou ve mě a v mou práci.