▪ Kosmetické ošetření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
Depilace vos­kem se pou­žívá téměř na všechny části těla počí­naje obli­čejo­vými par­ti­emi (tváře, brada, horní ret…), přes ruce, zade­ček, třísla, oblast klína, až po nej­čas­těji depi­lo­va­nou pokožku nohou.
Při depi­laci vos­kem dochází k úpl­nému odstra­nění chloupku i s kořín­kem a díky tomu se chloupků zba­víte na mno­hem delší dobu než při kla­sic­kém holení. Efekt depi­lace vos­kem obvykle vydrží dva až šest týdnů, což je i výrazně déle než při depi­laci s pou­ži­tím depi­lač­ních krémů. Nevýhodou je, že v závis­losti na cit­li­vosti pokožky, se může jed­nat o boles­ti­vější způ­sob depi­lace (i když bolest trvá velice krát­kou dobu).

Ještě než se do depi­lace pus­títe, dopo­ru­čuje se nechat chloupky narůst na cca 3- 5 mili­me­trů, pokud máte delší, je třeba nejdříve oho­lit a pak nechat narůst do poža­do­vané délky, aby se na depi­lační pásky zachy­tili sku­tečně chloupky všechny. V den depi­lace nena­ná­šejte na depi­lo­va­nou část žádné pří­pravky na bázi tuku či oleje, aby vosk doko­
nale přilnul. Po depi­laci by jste se měli vyva­ro­vat (mini­málně 12 hodin) pobytu na pří­mém slunci, návštěvě sauny, bazénu, … Depilovaná pokožky by měla být v klidu pro svou regeneraci.

Luxusní krémové vosky LYCON – nová epilační metoda na českém trhu

LYCON je světovým lídrem v oblasti odstraňování chloupků voskem již od roku 1978 a je volen odborníky jako produkt nejvyšší kvality. Jako jediný vosk na světě obdržel certifikaci ISO a zvítězil na British Beauty Awards 2014 a 2015 v kategorii epilačních přípravků. LYCON má věrné fanoušky mezi celebritami jako Victoria Beckham či Sienna Miller.

Australské krémové vosky LYCON s unikátní technologií oxidu titaničitého se aplikují na olejem ošetřenou pokožku, což zajišťuje její 100% ochranu a péči i během epilace. Nemusíme se již starat o jakékoliv podráždění díky použití těch nejkvalitnějších přírodních ingrediencí, nízké teplotě tání a mimořádným výživovým vlastnostem těchto vosků. Vosky jsou nezvykle pružné, ohebné a lehko uchopitelné. Unikátní vosky LYCON efektivně odstraňují chloupky již od délky 1mm a vždy dosáhnou výsledku celkově hladké pokožky! Celý systém je navržen tak, aby ošetření bylo efektivní a bezbolestné
Přijďte vyzkoušet LYCON – precizně jemnou epilaci.

lycon_big