▪ Kosmetické ošetření pleti
▪ Galvanická žehlička
▪ Líčení
▪ Depilace a brazilská depilace
▪ Parafínový zábal
▪ Prodlužování řas
▪ Body Wraps
▪ Brow Henna
▪ Lash lifting a Lash botox

Kosmetické ošetření pleti je první krok k tomu, aby Vaše pokožka byla zdravá a krásná. Jedná se o velice příjemný odpočinkový zážitek, při kterém se Vaší pokožce dostane maximální péče.
Profesionální ošetření pleti by se mělo provádět v pravidelných intervalech, aby mělo svůj účinek a dlouhodobý efekt. Udržujete si tak svěží, upravený a mladistvý vzhled obličeje, krku a dekoltu.

  • úprava obočí s barvením, popř. barvení řas
  • depilace v oblasti obličeje
  • povrchové čištění
  • peeling
  • hloubkové čištění
  • tonizace
  • aplikaci séra, ampule či fluidu
  • Alcina masáž dekoltu, krku a obličeje popř. masáž štětci nebo wellness masáž
  • masku dle typu pleti
  • závěrečný krém

Úprava obočí a barvení

Obočí se vždy snažíme vyformovat do dokonalého tvaru a barvu přizpůsobujeme k barvě pleti a vlasů, aby byl konečný efekt přirozený a klientka se cítila dobře.

Povrchové čištění a odlíčení obličeje

Čištění pleti je velice důležité před jakýmkoliv dalším úkonem na pokožce. Pokud je pleť čistá, bude i zdravá a krásná. Povrchové čistění nebo odlíčení by se mělo provádět každý den ráno a večer. Pak se může pokračovat v další péči o pleť.

Příprava a peeling pleti

Přípravou a peelingem se rozumí prokrvení a odstranění odumřelých buněk z pokožky před jejím hloubkovým čištěním. Pak následuje hloubkové čištění komedonů a tonizace.
Pelling
Naše kůže „dorůstá“ v průběhu jednoho měsíce, ale nikdy ne najednou. A stejně je to i s odumřelými buňkami, které se také nesloupnou naráz, nýbrž po malých částech. A proto je potřeba občas tomuto procesu pomoci peelingem.
Co je peeling? V jednoduchosti můžeme říci, že je to obrušování kůže za účelem odstranit odumřelé buňky a tím vytvořit prostor pro buňky nové.
ALCINA má dva druhy peelingu:
Aktivní peeling s jemnými brusnými částečkami z křemičitého granulátu, který odstraňuje suché šupinky z pleti a zanechává ji jemnou a vyhlazenou.
Soft peeling vytváří vysoce účinnou pěnu na enzymatické bázi, bez brusných částeček. Po aplikaci je pleť jemnější a vyhlazená. Vhodný i pro pleť s kuperózou a s problematickou pletí.
Velmi časté používání by mohlo mít neblahý vliv na vaši kůži, i když je mnohokrát na samotném peelingu napsáno, že je pro denní použití. Proto vždy doporučuji zkonzultovat s vaší kosmetičkou, která vám poradí, jaký peeling je pro vaši pleť vhodný a jak ho používat.
Hloubkové čištění pleti
Hloubkové čištění pleti je důle­ži­tou sou­částí péče o pro­ble­ma­tic­kou pleť. Významem hloubkového čiš­tění je před­chá­zení tvorby kome­donů. Vznik kome­donů je sice typický u pleti s vyšší pro­dukcí kož­ního mazu (pře­de­vším u mladé pleti), v někte­rých par­ti­ích se však poměrně často vysky­tuje také u pleti smí­šené a normální.
Hloubkovému čiš­tění vždy musí před­chá­zet změk­čení pleti a uvol­nění pórů. Protože půso­bení tepla na pleť není vždy žádoucí, upřed­nost­ňuji pou­žití změk­ču­jí­cího gelu (mléka), které má totožný efekt jako napářka. Po změk­čení pleti při­chází na řadu samotné čiš­tění, které se pro­vádí mecha­nicky – leh­kým tla­kem prstů, nebo za pomocí skin scrubber.

Výživa a regenerace pleti

Výživa pleti před masáží je velice důležitou součástí kosmetického ošetření. Pleti se dodávají potřebné vitamíny, vysoce kvalitní lecitin pro vyhlazení a regeneraci, a další přírodní a bylinné látky které mají svůj specifický účinek, kterého potřebujeme docílit. Např. zklidňující, protizánětlivé, …

Alcina masáž obličeje

Masáž je nej­ú­čin­nější fází kos­me­tic­kého ošet­ření. Má na pleť pro­ka­za­telně pozi­tivní efekt. Speciální Alcina masáž obli­čeje, krku a dekoltu vychází z ori­en­tální masáže. Zahrnuje tahy lym­fodre­náže, mik­ro­ma­sáže, akupre­sury, tla­kové masáže a masáže ve tkáni. Provádí se pomocí inten­ziv­ních krémů, dle typu pokožky, proto je efekt na pokožce oka­mžitě pro­ka­za­telný. Provádí se v klid­ném až poma­lém tempu se zamě­ře­ním na uklid­nění a uvol­nění pomocí akupre­sur­ních bodů v obli­čeji, na úpravu krevní a mízní cirkulace.
Je ide­ální pro pod­poru lát­kové výměny, odstra­nění napětí, pev­nosti a pruž­nosti pleti.

Mikromasáž očního okolí

Dále je možné kosmetickou péči rozšířit o mikromasáž očního okolí, která je velice důležitá pro udržení krásného a mladistvého vzhledu oka. V okolí očí je pleť nejjemnější a nejchoulostivější. Je zde jako první vidět únava, stres a věk člověka.
Masáž působí proti únavě očí, např. při dlouhé práci s počítačem, nebo po dlouhém řízení auta.

Maska

Maska je nezbytným závěrem kosmetického ošetření. Maska dokončí proces regenerace pleti a dodá plati hydratační, výživné, vypínací, klidnící látky a vitamíny přenášené peptidy, nebo například čistý kolagen v podobě vlies masky.